Hoe word ik lid?

Voor en door de leden

Speeltuin de Bolderhoek is er voor en door haar leden. Natuurlijk wordt de speeltuin gesubsidieerd door de gemeente. Maar als we de veiligheid in en rondom de speeltuin willen waarborgen, de speeltoestellen willen uitbreiden en de activiteiten willen blijven uitvoeren dan hebben we daar ook (betalende) leden voor nodig. Een lidmaatschap kost slechts 25 euro per jaar per gezin. Uw gezin kan dan het gehele jaar door gratis gebruik maken van de speeltuin en deelnemen aan de activiteiten. Als lid ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief en wordt u per mail op de hoogte gehouden van de activiteiten. Ook krijgen leden korting op de huurprijs van het huisje.

Het lidmaatschap geldt vervolgens per kalenderjaar en kan alleen schriftelijk en voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar opgezegd worden. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald.

Donateur

Speciaal voor oma’s, opa’s en anderen die de speeltuin een warm hart toedragen is het donateurschap op gericht. Een donateur betaalt 9,50 euro per gezin per kalenderjaar. Zij kunnen gebruik maken van de speeltuin.

  AANMELDFORMULIER en MACHTIGING SPEELTUINVERENIGING DE BOLDERHOEK

  JA, ik word lid/donateur van Speeltuinvereniging de Bolderhoek!

  Naam:
  Achternaam:

  Adres:
  Postcode:      

  Plaats:

  Uw email:

  Telefoon:

  Machtigt hierbij Speeltuinvereniging De Bolderhoek tot wederopzegging tot jaarlijkse afschrijving van een bedrag van:

  Gezinslidmaatschap: Als lid kunnen uw kinderen meedoen aan activiteiten en kunt u het clubhuis met korting huren voor een feestje.
  Donateurschap: U draagt de speeltuin een warm hart toe, maar doet niet mee aan activiteiten.

  Uw bankrekeningnummer:

  Uw naam en adres gegevens moeten corresponderen met rekeninghouder!

  Naam kind

  Geboortedatum

  Ik geef hierbij toestemming foto’s van bovenstaande personen op de website van de Bolderhoek te plaatsen.

  Bent u eventueel bereid om met de onderstaande werkzaamheden te helpen:

  Uw lidmaatschap/donateurschap draagt bij aan de continuïteit van de Speeltuin, in onderhoud en beheer. De Bolderhoek is daarom blij met uw ondersteuning.